CONTRIBUTIONS OF ALGORITHMS SYNTHESIS FOR OPTIMAL COVERING SURFACES BY TECHNICS INTEGRATION OF IMAGES ANALYSIS AND PATTERN RECOGNISION
   


Cuprins

Rezumat

Bibliografie  


ISBN 978-973-611-557-8
Editura Institului European,
Iasi - 2008
Tel. +04 0232 233800
E-Mail: editura_ie@yahoo.com

Conducator stiintific:
Prof. dr. ing. Stefan Gheorghe PENTIUC

http://www.eed.usv.ro/html/personal.html
Comisie

Prof. dr. ing. Dan GÂLEA - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi
Prof. dr. ing. Adrian GRAUR - rector Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava
Prof. dr. ing. Nicolae ROBU - rector Universitatea „Politehnica” Timisoara
Prof. dr. ing. Alexandru VALACHI - Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi

    Problema acoperirii suprafetelor planare a aparut sub cele mai diferite forme; de la pavarea unei strazi cu dale de anumite dimensiuni si forme, pâna la interpretarea si prelucrarea imaginilor satelitare.
Subiectul cercetarii a fost conceperea unor algoritmi optimali de acoperire a suprafetelor planare cu un set prestabilit de forme. S-a avut in vedere acoperirea suprafetelor planare cu sau fara defecte, detectarea si localizarea defectelor, problematica generarii diagramelor de croire si decupabilitatea acestora.
       
Copyright © 2006 I. C. Maxim, DPPD - Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava. Rights reserved. http//dppd.usv.ro contact | back