INTEROB

Proiect
Situatie
Obiective
Prezentare
Justificare
Schema
Rezultate
Impact
Management
Resurse
Echipa
Raport final
Diseminare

Titlul proiectului:

Interacțiunea gestuală cu sistemele informatice și robotice

Acronim:

INTEROB

Modul:

1

Tipul proiectului:

P-CD

Aria tematică:

Robotică, sisteme autonome avansate, competență, acțiuni, abilități, control, interacții naturale, miniaturizare.
Platforma tehnologică PT.3 - Sisteme înglobate

Contract:

131-CEEX-II03/02.10.2006

Un aspect care devine din ce în ce mai important în cadrul dialogului om - sistem informatic / sistem robotic este reprezentat de asigurarea unei interacțiuni naturale și eficiente. Gesturile reprezintă o astfel de modalitate naturală și intuitivă de interacțiune și comunicare. In cadrul proiectului vor fi desfășurate cercetări fundamentale și aplicative pentru realizarea unor modele si tehnologii informaționale de vârf, destinate recunoașterii si interpretarii gesturilor umane în cadrul asigurării unei interacțiuni naturale cu:

  § sistemele informatice de tipul realitate virtuală (interacțiune și navigarea în cadrul mediul virtual)
  § sisteme informatice de tipul realitate augmentată (interactiune cu obiecte virtuale)
  § sisteme robotice (cu furnizarea de comenzi naturale unor sisteme robotice mobile sau de tip platformă)

Accentul cade în principal pe procesarea informațiilor video folosind tehnici specifice procesării imaginilor, recunoașterii formelor și viziunii artificiale. Dintre obiectivele măsurabile propuse amintim:

  § achiziția si interpretarea în timp real a gesturilor mâinilor și capului într-o analiză stereoscopică
  § realizarea unui sistem înglobat de recunoaștere și interpretare a gesturilor
  § integrarea sistemului în cadrul unei aplicații colaborative 3D pe o platforma realizată la Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, Franța (obiectiv cuprins și într-o teză de doctorat condusă în cotutelă) și în cadrul unei aplicații de realitate augmentată pentru un birou inteligent
  § experimentarea tehnologiei de interacțiune gestuală pe un sistem de comandă a robotului static tip braț Hercules din dotarea Universității Suceava și a unui robot mobil în colaborare cu Polytech'Lille, Franța

Cercetarile fundamentale si aplicative de natură interdisciplinară se vor finaliza, pe lângă dezvoltarea unor modele, concepte și tehnologii noi, prin realizarea unui sistem de programe de recunoaștere și interpretare a gesturilor și print propunerea unei arhitecturi de captor video inteligent pentru pre-procesare video.

Proiectul se incadreaza in Aria tematica 3.2.3 prin abordarea interactiunii naturale prin gesturi cu sistemele informatice și robotice și in Platforma tehnologica PT 3 – Sisteme inglobate prin realizarea unui captor inteligent dezvoltat în tehnologia System on Chip. În proiect sunt cuprinse cercetări originale efectuate de tineri în cadrul a 4 teze de doctorat, dintre care una în cotutelă condusă de directorul proiectului și de prof. Christophe Chaillou de la Universitatea de Științe și Tehnologii din Lille.

Tema propunerii este susținută de parteneri internaționali (prin acorduri de colaborare scrise anexate): Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille, Franța; Polytech'Lille, Franța; Institute for Work and Technology Gelsenkirchen, Germania; University of Gent, KAHO Gent, Belgia.

[Proiect] [Situatie] [Obiective] [Prezentare] [Justificare] [Schema] [Rezultate] [Impact] [Management] [Resurse] [Echipa] [Raport final] [Diseminare]