TERAPERS

Proiect
Situatie
Obiective
Prezentare
Justificare
Schema
Rezultate
Impact
Management
Resurse
Echipa
Raport final
Diseminare

Nume și prenume

Funcția în cadrul Proiectului *)

Profesia
Angajat la

Vârsta

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experiența

TOBOLCEA IOLANDA

Responsabil științific proiect

Conf.univ.dr.

Univ."Al.I.Cuza "Iasi

 

Fac.Psihologi e si Stiinte ale Educatiei

52

-Univ.Dresda

Germania-oct 1995si sep1996.

Univ. Nanterre  Paris   iunie 2002

Univ.TehnicaLisabona  (Dep Educație Specială) sep. 2002

 

Engleza

franceza

-2 proiecte  derulate în 2003  Asoc. RENINCO sprijin tehnic si financiar  UNICEF in România.

- proiectul Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) în 2001

-proiect CNCSIS 2004-2007

 

Puzdriac Camelia

Cercetător/ specialist

Asist. Drd. Univ."Al.I.Cuza "Iasi

 

Fac.Psihologi e si Stiinte ale Educatiei

37

Terapie TCC Lyon Franta 2002-2005

Psihologie Clinica Lausanne, Elvetia

2001-2003

Psihologie Sociala Clinica Iasi 1996-1997

Diagnostic psihologic Univ. AL.I.Cuza Iasi

Engleza

franceza

- proiectul Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) în 2001

-proiect CNCSIS 2004-2007

 

Karner-Hutuleac Adina

Cercetător/ specialist

Asist. Drd. Univ."Al.I.Cuza "Iasi

 

Fac.Psihologi e si Stiinte ale Educatiei

28

Psihopedagogie Speciala, Magdeburg, Germania 2000-2001

Terapeut formator NVRG Olanda 2001-2004

Diagnostic psihologic Univ. AL.I.Cuza Iasi

Engleza

Franceza

germana

- proiectul Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) în 2001

-proiect CNCSIS 2004-2007

 

Celmare Cornel

Cercetător/ specialist

Asist. Drd. Univ."Al.I. Cuza"Iasi

 

Fac.Psihologi e si Stiinte ale Educatiei

33

Terapeut formator NVRG Olanda 2001-2004

 

Psihologie Clinica Lausanne, Elvetia

1999-2000

Educatie Speciala, Univ. Warwick, UK 2002-2003

 

Engleza

Franceza

italiana

- proiectul Baza de Cercetare cu Utilizatori Multipli (B.C.U.M.) în 2001

-proiect CNCSIS 2004-2007

 

Daniela Zaharia

Cercetător/ specialist

Prep. Drd. Univ."Al.I. Cuza"Iasi

 

Fac.Psihologi e si Stiinte ale Educatiei

27

Diplomă de studii aprofundate

Franceza

Engleza

Universitatea: Reprezentări sociale ale muncii, practici și stres ocupațional", Director de  proiect: Adrian Neculau, Proiect CNCSIS, tip A, cod 661

[Proiect] [Situatie] [Obiective] [Prezentare] [Justificare] [Schema] [Rezultate] [Impact] [Management] [Resurse] [Echipa] [Raport final] [Diseminare]