Imagine prima pagina

Cercetare


Domenii de cercetare

  • Identificare în radiofrecvență
  • Localizare în radiofrecvență
  • Autentificarea produselor
  • Rețele de senzori inteligenți
  • Transmisii de date în sisteme wireless


Director / Responsabil de grant

GD12. Valentin Popa - Director de grant, Contract POSDRU /88/1.5/S/52946, Provocările cunoașterii și dezvoltare prin cercetare doctorală - PRO-DOCT, Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăţii bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării. Valoare totală: 7.431.168 RON
GD11. Valentin Popa - Director de grant, Contract 12-082/01.10.2008 Program PNII - Parteneriate, "Sistem informatic pentru controlul și verificarea autenticităţii produselor - ATPROD", Valoare totală 1.663.400 RON, din care pt USV 822.800 RON, perioada de derulare 01.10.2008-30.09.2011.
GD10. Valentin Popa - Responsabil de proiect partener - Contract nr. 12119/03.10.07 - 80/25.09.2007 Program PNII- INOVARE, "Sistem metropolitan eterogen pentru monitorizarea datelor specifice consumului de utilităţi" - SMEDU, valoare totală 2.513.702 RON, perioada de derulare 2007-2009.
GD9. Valentin Popa - Director de grant, Contract CNCSIS nr. 221/.2006, tema 703, "Cercetări privind identificarea în radiofrecvenţă (RFID) a vehiculelor ce se deplasează cu mare viteză", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 279.500 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GD8. Valentin Popa - Responsabil de proiect, Contract nr. 6166/26.07.2006, Contract principal nr. 58 CEEX - II 03/2006, "Dispozitive cu metastructuri pentru procesarea complexă a semnalelor radio în rețelele de comunicații mobile și prin sateliti - METAPRO", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 160.000 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GD7. Valentin Popa - Responsabil de proiect, Contract nr. 6315/31.07.2006, "Conectarea comunitații de cercetare științifică din Nord-Estul Romaniei pentru participarea la programele internaționale de cercetare în domeniul informaticii aplicate", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 30.200 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GD6. Valentin Popa - Responsabil de proiect, Contract nr. 6316/31.07.2006, "Participarea cercetarii românești în parteneriate științifice internaționale pentru promovarea modelelor de producții curate - ProMPC", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 25.700 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GD5. Valentin Popa - Director de grant, Contract nr. 119/10.08.2006, "Inființarea laboratorului de incercări pentru dispozitive de identificare în radiofrecvenţă, de mică distanţă (SRD) - SRD-RFID", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 800.000 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GD4. Valentin Popa - Director de proiect, Contract CNCSIS 33361/2004, cod CNCSIS 272, "Sistem modern de management al fermelor de animale bazat pe utilizarea transponderelor pasive", valoare totală 468.500.000 lei, 2004-2005.
GD3. Valentin Popa - Director de proiect, Contract 144/28.09.2004, Grant PNCDI Program INFOSOC, "Sistem integrat pentru managementul informațiilor și proceselor la nivel de intreprindere bazat pe utilizarea transponderelor pasive", Valoare totală 2.150.000.000 lei, 2004-2005.
GD2. Valentin Popa - Responsabil de proiect partener, Contract nr. 1857/15.10.2003, Grant PNCDI, Program Relansind - Reindustrializare, "Sistem de achiziție date tip wireless utilizand frecvența de 2,4GHz, pentru arii extinse", Valoare totală 1.250.000.000 lei, 2003-2005.
GD1. Valentin Popa - Director de proiect, Grant de cercetare 4285/20.07.2001, finanțat de CNCSIS, Tema : "Sistem distribuit de senzori inteligenți cu comunicatie wireless", 2001.


Membru în echipa de implementare

GM22. Valentin Popa - expert, Q-DOC - Cresterea calităţii studiilor doctorale în stiințe inginerești pentru sprijinirea dezvoltării societații bazate pe cunoaștere- contract nr. POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/78534, acord de parteneriat nr. 24266/30.09.2010, coordonator UTCJ, valoare pentru USV: 2.146.061 RON, perioada de implementare 01.12.2010-30.11.2013.
GM21. Mariana Boc - Director de proiect, Valentin Popa, Coordonator activităţi logistice și raportare, "Comunicare și performantţă socială prin noi strategii didactice în etica și pragmatica invaţării-predării interactive - EPIGON", contract nr. POSDRU/87/1.3/S/62446, Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societăţii bazate pe cunoaștere, Domeniul major de intervenție 1.3. Proiect în parteneriat cu CCD Braila și CCD Covasna, Valoare totală: 7.169.936 RON, din care pentru USV: 5.495.501 RON
GM20. Adrian Graur - Director de proiect, Valentin Popa Coordonator activităţi logistice și raportare Contract POSDRU /89/1.5/S/57083, Progres și dezvoltare prin cercetare și inovare post-doctorală în inginerie și stiințe aplicate - PriDE, Axa prioritară 1 - Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societătii bazate pe cunoastere Domeniul major de intervenție 1.5 - Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării. Proiect în parteneriat cu UTCN. Valoare totală: 13.414.188 RON, din care pentru USV: 9.925.359 RON
GM19. Adrian Graur Turcu - Director de proiect, Valentin Popa - expert TIC responsabil logistic - Contract POSDRU / 33 / 3.2 /G / 6502, Program privind promovarea și formarea profesională a personalului medical în domeniul TIC și al managementului sistemului de sănătate publică - PROMED. Valoare: 894.189 RON. Perioada de implementare: 01.03.2009-30.06.2010.
GM18. Cristina Turcu - Director de proiect, Valentin Popa - expert TIC responsabil logistic - Contract POSDRU / 33 / 3.2 /G / 22201, Program pentru perfecționarea personalului din departamentele de cercetare, inovare, IT din intreprinderi în domeniul proiectării și implementării tranzacțiilor electronice - PERFECT-TEL. Valoare: 718.106 RON. Perioada de implementare: 01.03.2009-30.10.2010.
GM17. Dan Alin Potorac - Director de proiect, Valentin Popa - responsabil logistic - Contract 190/CP1/09.08.2008, Modernizarea laboratorului pentru cercetări în ingineria comunicațiilor și retele de calculatoare - COMMENG, Program PNCDI - PN II, Capacitati, Modulul I Tip PI-CD, Investitii, Domeniu 1 - Tehnologia Informației și Comunicații 1.3 - Tehnologii, sisteme și infrastructuri de comunicații, Nr.67 / 2008, Suma alocata (USV): 1.907.039 RON, Perioada de implementare: oct 2008 - iun 2009
GM16. Stefan - Gheorghe Pentiuc - Director de proiect, Contract 80/13.09.2007 Grid pentru dezvoltarea aplicațiilor de recunoașterea formelor și inteligenţă artificială distribuită, Program PNCDI - PN II, Capacităţi, Valoare 1.945.000 RON Perioada de implementare 2007-2008.
GM15. Cornel Turcu - Director de proiect, Valentin Popa - Responsabil financiar - Contract 11-011/ 18.09.2007 - Program PNII - Parteneriate, "Sistem informatic integrat pentru identificarea și monitorizarea pacienților - SIMOPAC, valoare totală 1.722.600 RON, perioada de derulare 2007-2010.
GM14. Evelina GRAUR - Director de grant, Valentin Popa - Director tehnic, Contract PHARE RO 2004/016-772.04.02.02.01.01.141 - Centru de dezvoltare a competențelor personalului de conducere din IMM-uri în vederea sprijinirii integrării intreprinderilor în spațiul economic European, valoare totală 76.550 EUR perioada de derulare 2006-2007.
GM13. Graur Adrian, Turcu Corneliu Octavian, Valentin Popa, Iacobescu Ovidiu, Purici Stefan, Roman Costica - Romania-Ukraine Common Management for Protection of the Air Quality, ctr. nr. RO2004/016-942.01.01.22, valoare totală 688.230 EUR, perioada de derulare 2006-2008.
GM12. Stefan Gheorghe Pentiuc - Director de grant, Valentin Popa - membru în echipa de realizare a proiectului, Programul CEEX Modulul I, 2006, Contract 131-CEEX-II-03/2.10.2006, titlul "Interacțiunea gestuală cu sistemele informatice și robotice - INTEROB" valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 1.469.146 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GM11. Stefan Gheorghe Pentiuc - Director de grant, Valentin Popa - membru în echipa de realizare a proiectului, Programul CEEX Modulul I, 2006, Contract nr. 56 - II03/ 27.07.2006, titlul "Sistem pentru terapia personalizată a tulburarilor de expresie lingvistică - TERAPERS" valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 1.296.722 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GM10. Adrian Graur - Responsabil de proiect, Valentin Popa - director stiințific proiect, Contract nr. 6229/27.07.2006, CEEX modulul I, titlul "Sisteme bazate pe viziune pentru monitorizare și control inteligent - ViSiCoM", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 99.850 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GM9. Evelina Graur - Responsabil de proiect, Valentin Popa - director stiințific proiect, Contract nr. 6538/07.08.2006, Contract principal nr. 69 CEEX - II03/28.07.2006, titlul "Sistem de comunicare cu persoane cu handicap neuro-locomotor major - TELPROT", Program CEEX modulul I, valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 400.000 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GM8. Eugen Coca - Director de grant, Valentin Popa - Responsabiul economic proiect, Contract nr. 120/10.08.2006, "Inființarea laboratorului de încercări pentru certificarea conformităţii produselor - CERTeLAB", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 800.000 RON, perioada de derulare 2006-2008.
GM7. Cornel Octavian Turcu - Director de grant, Valentin Popa - membru în echipa de implementare, Contract nr. CEEX M3 18C2/30.01.2006, cu titlul "Dezvoltare parteneriate în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicații, în scopul depunerii de proiecte comune, pe tematica RFID, în cadrul programelor naționale și internaționale", valoare totală nerambursabilă de la bugetul de stat: 200.000 RON, perioada de derulare 2006-2007.
GM6. Aurel Burciu - Director de grant, Valentin Popa - membru în echipa de management, Contract PHARE - Cod PERSEUS: RO2003/005-551.05.03.02.016, "Centru de training ocupațional pentru someri - CENTROS" valoare totală nerambursabilă de la UE (75%) și bugetul de stat (25%): 79.410 EUR, perioada de derulare 2005-2006.
GM5. Cristina Elena Turcu - Director de grant, Valentin Popa - Responsabil financiar, Contract 6CEEXI-03/05.10.2005, "Integrarea aplicatiilor inovative RFID intr-o platformă web B2B pentru rețelele de aprovizionare ale intreprinderilor", valoare totală 1.450.000 RON, din care 1.390.000 RON de la bugetul de stat, 2005-2007.
GM4. Adrian Graur - Director de grant, Valentin Popa - membru în echipa de management, Contract CNCSIS 10/2005, Modul III, Program postdoctoral, "Cercetări privind identificarea în radiofrecvența și aplicațiile sale", valoare totală 350.000 RON, integral de la bugetul de stat, 2005-2007.
GM3. Adrian Graur - Director de proiect, Valentin Popa - membru în echipa de implementare, Contract 5401/05.10.2004, Grant PNCDI Program CALIST, Titlul : "Sistem integrat de identificare și urmărire a trasabilitații produselor și subansamblelor pentru optimizarea deciziilor la nivelul întreprinderii", Valoare totală 936.305 mii lei, 2004-2005.
GM2. Adrian Graur - Director de proiect, Valentin Popa - Director tehnic în echipa de implementare, Contract PHARE nr. 196/2004 "Centru de formare și perfecționare în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare", Valoare 93.500 EUR, 2004.
GM1. Adrian Graur - Director de proiect, Valentin Popa - membru în echipa de implementare, Contract eCASME nr. IRL/02/B/F/PP-119113, "Commnunity Action Programme On Vocational Training", programul european Leonardo da Vinci, membru în echipa de realizare a proiectului, 2002.


Membru în echipa de implementare

GIM2. LEONARDO DA VINCI 2002/02/B/F/PP-119113, eCASME - An online Training Needs Analysis tool for SME's, partener principal University of Limerick, Irlanda, 2002-2005
GIM1. SOCRATES ERASMUS 3, 110068-CP-1-2003-GR-ERASMUS-TN, ESTIA-NET Opening Up Electrical Engineering, Computer Technologies and Applied Sciences to Successful Women careers, coordonator National Technical University of Athens, 2003-2006


Director de proiect

CTD1. Valentin Popa - Director de proiect, Contract nr. A8734/21.04.2008, Beneficiar S.C. ELSACO ELECTRONICS BOTOSANI, "Sistem software pentru managementul informatiilor la nivel de intreprindere", valoare 2.000 RON, perioada de implementare: 2008


Membru în echipa de implementare

CTM2. Cristina Turcu - Director de proiect, Valentin Popa - cercetator în echipa de implementare, Contract nr. A8876/05.05.2008, Beneficiar S.C. ELSACO ELECTRONICS BOTOSANI "Studiu privind monitorizarea bolnavilor cu ajutorul tehnologiilor RFID", valoare 1.500 RON, perioada de implementare: 2008.
CTM1. Adrian Graur - Director de proiect, Valentin Popa - cercetator în echipa de implementare, Contract nr. A9249/22.05.2008, Beneficiar S.C. ELSACO ELECTRONICS BOTOSANI "Monitorizarea datelor specifice consumului de utilitati - studiu de piata", valoare 1.500 RON, perioada de implementare: 2008.