Imagine prima pagina

Prezentare


Angajator

Perioada: 1989 - prezent
Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiința Calculatoarelor


Conducător de doctorat

Perioada: 2009 - prezent
Domeniu: Inginerie electronică şi telecomunicații, OMECI nr. 3656/10.04.2009

Profesor universitar

Perioada: 2005 - prezent
Discipline: Sisteme de intrare-ieşire, Sisteme de identificare, Dispozitive şi circuite electronice

Conferențiar universitar

Perioada: 1999 - 2004
Discipline: Sisteme de intrare-ieşire, Electronică aplicată, Dispozitive şi circuite electronice

Şef lucrări

Perioada: 1995 - 1999
Discipline: Echipamente periferice şi interfațare, Sisteme de intrare-ieşire, Dispozitive şi circuite electronice

Asistent universitar

Perioada: 1992 - 1995
Discipline: Tehnica transmiterii informației, Dispozitive şi circuite electronice, Electronică aplicată

Preparator universitar

Perioada: 1989 - 1992
Discipline: Tehnica transmiterii informației, Dispozitive şi circuite electronice, Electronică aplicată


Stagii de pregătire

Perioada: 2001 - 2002
Stagiu de perfecționare în producție şi cercetare în cadrul Bluechips Co., Chiang Mai, Tailanda (18 luni).

Perioada: 1997
Stagiu de specializare în cadrul programului TEMPUS la Universite des Sciences et Technologies de Lille, Franta (1 lună).

Perioada: 1993 - 1994
Stagiu de specializare în cadrul programului TEMPUS la Instituto Politecnico de Porto (9 luni).

Studii de doctorat

Perioada: 1994 - 1998
Instituția: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electronică şi Telecomunicații, Specializarea Electronică şi Telecomunicații.

Studii de licență

Perioada: 1984 - 1989
Instituția: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Specializarea Electronică şi Telecomunicații.

Studii liceale

Perioada: 1979 - 1983
Instituția: Liceul industrial "Nicu Gane", Falticeni, jud. Suceava


Limbi străine

Engleză, Franceză

Competențe şi aptitudini organizatorice / manageriale

Perioada: 2012 - prezent
Rector al Universității Ştefan cel Mare Suceava

Perioada: 2011 - 2012
Director al Departamentului de Calculatoare, Electronică şi Automatică

Perioada: 2004 - 2011
Şef al Catedrei de Calculatoare şi Automatizări

Perioada: 2001 - prezent
Director de proiect în cadrul unor contracte de cercetare ce implică lucrul în consorții şi managementul unor echipe de cercetători distribuite teritorial.

Director sau responsabil de proiect în peste 20 proiecte de cercetare cu finanațare națională sau europeană, în peste 10 contracte de cercetare cu mediul privat şi membru în echipa de implementare la alte 30 de proiecte de cercetare sau de formare continuă. Principalul domeniu de cercetare îl contituie aplicațiile în domeniul identificării în radiofrecvență (RFID).

Competențe şi cunoştințe de utilizare a calculatorului

Abilități în exploatarea programelor utilitare, abilități în ansamblarea, întreținerea şi instalarea tehnicii de calcul şi a echipamentelor periferice.


Starea civilă

Căsătorit (cu Renati Nicoleta), 2 copii (Teodora şi Andreea)

Hobby-uri

Vânătoarea, Călătoriile