Imagine prima pagina

Conducere de doctorat

Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii


Doctoranzi care au susţinut public teza de doctorat


Studiul, optimizarea şi implementarea unui sistem de comunicaţii prin lumină vizibilă. Aplicativitate în domeniul auto (Study, Optimization and Implementation of Visible Light Communication System. Application to Automotive Field)
Susţinere publică în data de 22.01.2015

Cotutela cu Prof.univ.dr.ing. Luc CHASSAGNE - Laboratorul de Ingineria sistemelor din cadrul Universităţii din Versailles, Franţa

Contribuţii privind colectarea datelor de la contoarele electrice prin reţeaua de alimentare cu energie electrică
Susţinere publică în data de 11.03.2014


Contribuţii privind dezvoltarea sistemelor de iluminat stradal
Susţinere publică în data de 28.11.2013

Contribuţii privind implementarea tehnologiilor RFID în managementul depozitelor
Susţinere publică în data de 24.05.2013

Contribuţii privind arhitectura reţelelor pentru aplicaţii cu fluxuri mari de date
Susţinere publică în data de 29.04.2013

Doctoranzi aflaţi în îndrumare la data de 01.11.2015Stadiul actual privind utilizarea surselor neconvenţionale de energie pentru alimentarea nodurilor de senzori


Sisteme inteligente de iluminat şi sisteme de comunicaţii ce utilizează unde electromagnetice


Contribuţii privind proiectarea avansată şi caracterizarea circuitelor de mare viteză


Indoor Geolocation System Based on Hybrid Technologies and Big Data Cloud Analysis


Contribuţii la dezvoltarea sistemelor de transfer fără fir a energiei / Contributions to the Wireless Power Transfer Systems