GRIDNORD

 

 

Proiect

Relevanta

Descriere

Impact

Echipa

 

Resurse

Aparitii in presa

 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului:

Grid pentru dezvoltarea aplicațiilor de recunoașterea formelor și inteligență artificială distribuită

Acronim:

GRIDNORD

Contract:

80/13.09.2007

Valoare: 1.945.000 lei

Tipul proiectului:

PI, Program CAPACITĂȚI Modul I

 

Autoritatea contractantă:

Contractor:

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică București

Universitatea "Ștefan cel Mare" Suceava

Director de proiect:

prof.dr.ing. Ștefan-Gheorghe PENTIUC

 

 

 

 

    Se propune crearea unui grid prin achiziționarea unui cluster de PC-uri care să furnizeze o infrastructură de calcul de mare performanță reconfigurabilă dinamic, scalabilă si autonomă, furnizând acces independent de locație, permanent, securizat si eficient.
    Beneficiarii potențiali ai investiției vor fi unitățile de CD și instituțiile de învățământ superior de drept public care își desfășoară activitatea în partea de nord a țării.
    Scopul principal al investiției este cluster-ul, o componentă de bază a unui mediu grid ce oferă un set de servicii care încapsulează și virtualizează resurse partajate necesare rezolvării unor probleme avansate din domeniul recunoașterii formelor și inteligenței artificiale distribuite. Cluster-ele reprezintă o alternativă pentru calculatoarele de înaltă performanță (
High Performance Computers).

     Obiectivul acestui proiect este construirea unui site GRID care va fi compatibil cu proiectele finanțate din Programele Cadru Europene.
     Cerințele pentru acest grid sunt de minim 72 de procesoare și o capacitate de stocare de circa 7 Tb.

S-a achizitionat un cluster cu 96 procesoare PowerXCell cu o putere de calcul reala de 6.45 TFlops in dubla precizie si o capacitate de stocare totala de 6.936 TB.

Alte facilități includ întreținerea ușoară, salvarea de siguranță a datelor, sursele de alimentare de siguranță, climatizarea.

     Puterea de calcul sporită va asigura desfășurarea în condiții optime a unor cercetări privind sistemele distribuite, arhitecturile paralele, proiectarea algoritmilor paraleli și descoperirea cunoștințelor in depozite de date.
    Se preconizează ca acest GRID să fie disponibil 24 h din 24 și s-a convenit ca să fie interconectat cu gridurile Facultăților de Automatică și Calculatoare ale Universităților Politehnica București și Universitatea Tehnică "Gh. ascahi" Iași griduri dezvoltate pe baza unor proiecte finanțate în cadrul FP6 respectiv CEEX. 
    Beneficiarii gridurilor existente cu care va fi interconectat GRIDUL propus devin și ei potențialii beneficiari ai gridului care se va realiza prin acest proiect.
   Datorită performanței ridicate a echipamentelor care vor fi achiziționate și a parteneriatelor existente, va determina creșterea competitivitatii Universitatii Suceava.
Universitatea Suceava va avea astfel ceva important de
oferit în stabilirea unor parteneriate europene și regionale, iar prin propunerile de proiecte europene, se va asigura "creșterea gradului de participare al României la programe de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) internaționale".

 

 

 

 

 

[Proiect] [Relevanta] [Descriere] [Impact] [Management] [Plan] [Resurse] [Echipa] [Echipamente]