Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
Orar
Orar
[Calculatoare, Electronica si Automatica] [Electrotehnica] [Calculatoare] [Secretariat] [Consiliul Facultatii]

Departamentul de Calculatoare

DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Conf.univ.dr.ing. Mirela DANUBIANU , Conducator de Doctorat, Predă următoarele cursuri: Management şi marketing; Cursuri şi aplicaţii: Baze de date, Proiectarea bazelor de date, Sisteme informatice pentru management

Contact:

 

Consiliul Departamentului:


Conf.univ.dr.ing.
Mirela DANUBIANU
Conducator de Doctorat


Profesor univ. dr. ing.
Vasile Gheorghiţă GĂITAN


Profesor univ. dr. ing.
Cristina Elena TURCU

Personalul academic:

 

Profesor univ. dr. ing.
Ştefan-Gheorghe PENTIUC
Conducator de Doctorat
Decan FIESC

Cursuri: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2, Recunoaşterea formelor, Programarea sistemelor distribuite, Structuri de date
e-mail: pentiuc@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~pentiuc
telefon: +40 230 522978, ext.236
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Vasile Gheorghiţă GĂITAN
Conducator de Doctorat

Cursuri: Microcontrolere, Reţele de calculatoare, Arhitectura sistemelor de calcul, Sisteme de operare
e-mail: gaitan@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.232,180
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Cristina Elena TURCU
Prodecan

Cursuri şi aplicaţii: Programarea aplicaţiilor grafice, Inteligenţă artificială, Inginerie software, Programarea interfeţelor utilizator
e-mail: cristina@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~cristina
telefon: +40 230 522978, ext.237
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Radu VATAVU
Conducator de Doctorat

Cursuri şi aplicaţii: Proiectarea algoritmilor, Concepte avansate de programare, Sisteme avansate de inteligenta artificiala, Sisteme de procesare numerica a imaginilor
e-mail: vatavu@eed.usv.ro
www.eed.usv.ro/~vatavu
telefon: +40 230 522978, ext.174
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
Mirela DANUBIANU
Conducator de Doctorat

Cursuri: Management şi marketing
Cursuri şi aplicaţii: Baze de date, Proiectarea bazelor de date, Sisteme informatice pentru management
e-mail: mdanub@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~mdanub
telefon: +40 230 522978, ext.274
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
Ioan UNGUREAN

Cursuri şi aplicaţii: SSisteme de operare, Sisteme de timp real, Sisteme multi-microprocesor, Arhitecturi avansate de rețele de calculatoare
Aplicaţii: Protocoale de comunicaţie
e-mail: ioanu@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~ioanu
Curriculum vitae

 

Conferențiar univ. dr. ing.
Ovidiu SCHIPOR

Aplicaţii: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2, Metode numerice, Procesarea numerică a imaginilor
e-mail: schipor@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~schipor
telefon: +40 230 522978, ext.275
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Cristian Andy TANASE

Cursuri şi aplicaţii: Prelucrarea numerică a semnalelor, Arhitecturi paralele, Reţele industriale locale, Calculatoare numerice
e-mail: andy@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~andy
telefon: +40 230 522978, ext.225
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Marius CERLINCĂ

Aplicaţii: Metode numerice, Sisteme inteligente
e-mail: mariusc@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~mariusc
telefon: +40 230 522978, ext.171
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Cristina Nicoleta GĂITAN

Cursuri si aplicatii: Microcontrolere; Sisteme cu microprocesoare; Proiectarea sistemelor cu microcontrolere; Arhitecturi avansate de reţele industriale, Retele industriale locale
Aplicatii: Arhitectura sistemelor de calcul
e-mail: cristinag@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~cristinag
telefon: +40 230 522978, ext.180
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. inf.
Adina BĂRÎLĂ

Aplicaţii: Programare şi tehnici de programare 2,
e-mail: adina@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~adina
telefon: +40 230 522978, ext.171

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Felicia GÎZĂ-BELCIUG

Aplicaţii: Programarea aplicaţiilor grafice, Programare şi tehnici de programare 2, Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2, Metode numerice
e-mail: felicia@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~felicia
telefon: +40 230 522978, ext.175
Curriculum vitae

 

Șef lucrări univ. dr. ing.
Ionela RUSU

Aplicaţii: Programarea Aplicaţiilor Grafice, Proiectarea Algoritmilor, Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare I si II, Sisteme de Prelucrare Numerica a Imaginilor, Programarea Orientată pe Obiecte
e-mail: ionelar@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~ionelar/
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Ionel ZAGAN

Cursuri si aplicaţii: Arhitectura sistemelor de calcul, Structura și organizarea calculatoarelor, Protocoale de comunicaţii
e-mail: zagan @eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~zagan
telefon: +40 230 522978, ext.656
Curriculum vitae

 

Asistent univ. dr. ing.
Ovidiu-Ionut GHERMAN

Cursuri și aplicaţii: Sisteme inteligente (laborator), Programarea sistemelor distribuite (laborator), Elemente de grafică pe calculator (laborator), Proiectarea compilatoarelor (curs, laborator), Programarea aplicațiilor mobile (curs, laborator)
e-mail: ovidiug@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~ovidiug
Curriculum vitae

 

Asistent univ. dr. ing.
Simona-Anda TCACIUC

Aplicaţii: Programarea Calculatoarelor si Limbaje de Programare III și II, Limbaj de Asamblare, Prelucrare Numerica a Semnalelor, Arhitecturi Paralele, Microcontrolere, Sisteme cu microprocessor
e-mail: tcaciuc.anda@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~tcaciuc.anda
Curriculum vitae

     
     

Personalul didactic auxiliar:

 

ing. Ionut-Dorin PAVEL

e-mail: ipavel@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.175
Curriculum vitae

 

ing. Valentina UNGUREANU

e-mail: valentina@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.174
Curriculum vitae

 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2019 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 martie 2019

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE