Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Calculatoare, Electronica si Automatica] [Electrotehnica] [Calculatoare] [Secretariat] [Consiliul Facultatii]

Departamentul de Calculatoare, Electronica si Automatica

DIRECTOR DE DEPARTAMENT: Conf.univ.dr.ing. Eugen COCA, Doctorat susţinut în cadrul Univ. Tehnice "Gh.Asachi" Iaşi, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii. Predă următoarele cursuri: Proiectare asistată de calculator, Sisteme cu microprocesoare, Comunicaţii analogice şi numerice, Compatibilitate electromagnetică.

Contact:

 

Consiliul Departamentului de Calculatoare, Automatica si Electronica:


Conferentiar univ. dr. ing.
Eugen COCA


Profesor univ. dr. ing.
Dan Alin POTORAC


Profesor univ. dr. ing.
Corneliu Octavian TURCU

Personalul academic al Departamentului de Calculatoare, Automatica si Electronica:

 

Profesor univ. dr. ing.
Adrian GRAUR
Conducator de doctorat
Rector USV 2004-2012

Cursuri: Electronică, Dispozitive electronice 1, Structuri electronice pentru automatizări
e-mail: adriang@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~adriang
telefon: +40 230 522978, ext.220, 221
telefon/fax: +40-230-520277
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Dan Alin POTORAC
Director SCTI

Cursuri: Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Reţele de calculatoare 1, Circuite numerice, Proiectare VLSI, Circuite integrate digitale
e-mail: alinp@eed.usv.ro
web:
alin.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.179, 232
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Valentin POPA
Conducator de doctorat
Rector al USV

Cursuri: Electronică aplicată, Dispozitive electronice şi electronică analogice 2, Sisteme de intrare/ieşire, Sisteme de identificare
e-mail: valentin@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~valentin
telefon: +40 230 522978, ext.231
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Corneliu Octavian TURCU
Conducator de doctorat

Cursuri: Teoria sistemelor, Sisteme inteligente, Teoria reglării automate
e-mail: cturcu@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~cturcu
telefon: +40 230 522978, ext.230
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. fiz.
Mihai DIMIAN
Prorector

Cursuri: Optoelectronica, Microunde, Fizica
e-mail: dimian@eed.usv.ro,
           mihai_dimian@hotmail.com
web:
www.eed.usv.ro/~dimian
telefon: +40 230 522978, ext.172
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. ing.
Constantin FILOTE

Cursuri: Electronică de putere, Prelucrarea digitala a semnalelor, Tehnici avansate în conducerea acţionărilor electrice, Tehnologie electronică
e-mail: filote@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.181, 231
Curriculum vitae

 

Profesor univ. dr. mat.
Bianca SATCO

Aplicaţii: Matematici speciale, Analiză matematică
e-mail: bisatco@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.172
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
Călin CIUFUDEAN

Cursuri: Sisteme cu evenimente discrete, Sisteme de conducere a proceselor industriale, Fiabilitate şi diagnoză, Sisteme pentru achiziţia datelor, Electronică medicală
e-mail: calin@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.177
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
George MAHALU
Prodecan

Cursuri: Metode numerice, Modelarea şi identificarea sistemelor, Tehnici de optimizare
e-mail: mahalu@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~mahalu
telefon: +40 230 522978, ext.177, 236
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
Eugen COCA
Director Departament CAE

Cursuri: Proiectare asistată de calculator, Sisteme cu microprocesoare, Comunicaţii analogice şi numerice, Compatibilitate electromagnetică
e-mail: ecoca@eed.usv.ro
web:
www.ecoca.ro
telefon: +40 230 522978, ext.273
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr.
Aurelian ROTARU

Cursuri şi aplicaţii: Fizică 2, Introducere în nanoelectronică
e-mail: rotaru@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978
Curriculum vitae

 

Conferenţiar univ. dr. ing.
Alexandra-Ligia BALAN

Aplicaţii: Dispozitive şi circuite electronice 2, Circuite integrate analogice, Dispozitive electronice şi electronică analogică 2
e-mail: alexandra@eed.usv.ro
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Remus PRODAN

Cursuri şi aplicaţii: Procesarea numerică a imaginilor
Aplicaţii: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
e-mail: prodan@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~prodan
telefon: +40 230 522978, ext.171
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Sorin POHOAŢĂ

Aplicaţii: Domotică, Dispozitive electronice, TV
e-mail: sorinp@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~sorinp
telefon: +40 230 522978, ext.176
Curriculum vitae

 

Lector univ. dr. filolog
Ana-Maria COZGAREA

Aplicaţii: Limba engleza generala si tehnica
Cursuri: Tehnici de comunicare si negociere
e-mail: anamariacozgarea@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.224
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Iuliana CHIUCHIŞAN

Aplicaţii: Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Electronică digitală, Electronică analogică şi digitala 2, Circuite integrate digitale
e-mail: iulia@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~iulia
telefon: +40 230 522978, ext.178
Curriculum vitae

 

Lector univ. dr.
Andrei DIACONU

Cursuri si aplicatii: Fizica II
e-mail: andrei.diaconu@usm.ro
telefon: +40 230 522978
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Doru Gabriel BALAN

Aplicaţii: Reţele locale de calculatoare, Teoria transmiterii informaţiei
e-mail: dorub@eed.usv.ro
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Corneliu BUZDUGA

Curs: Ingineria sistemelor automate
Aplicaţii: Ingineria sistemelor automate, Teoria sistemelor II, Semnale si sisteme II, Teoria sistemelor si reglaj automat, Teoria reglarii automate.
e-mail: cbuzduga@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~cbuzduga
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Adrian-Ioan PETRARIU

Aplicaţii: Proiectare asistata de calculator, Tehnici CAD in realizarea modelelor electronice, Compatibilitate electromagnetica, Sisteme de identificare, Sisteme de intrare-iesire, Componente si circuite pasive, Tehnologie electronica.
e-mail: apetrariu@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~apetrariu
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Alin-Mihai CAILEAN

Aplicaţii: Comunicații optice și sisteme WDM (curs și laborator), Optoelectronică (laborator), Metode numerice (laborator)
e-mail: alinc@eed.usv.ro
web:

Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Marius PRELIPCEANU

Curs: Metode numerice
Aplicaţii: Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Proiectare logica, Grafica asistata de Calculator, Optoelectronica, Microunde, Metode numerice
e-mail: mprelipceanu@eed.usv.ro
web:
http://amnol.usv.ro/cv_mprelipceanu.php
Curriculum vitae

 

Șef lucrări univ. dr. ing.
Alexandru LAVRIC

Aplicaţii: Metode numerice, Comunicații analogice si numerice, Tehnici avansate de conducere a acționarilor electrice, Grafica asistata de calculator, Circuite si componente pasive, Tehnologie Electronica
e-mail: lavric@eed.usv.ro
web:

Curriculum vitae

 

Lector univ. dr.
Aurelia PĂȘCUȚ

Aplicaţii: Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala; Matematici speciale
e-mail: aurelia@usm.ro
web:
telefon: +40 230 522978, ext.172
Curriculum vitae

     
     

Personalul didactic auxiliar al Departamentului de Calculatoare, Automatica si Electronica:

 

ing. drd. Aurel CHIRAP

e-mail: aurel@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.178

 

ing. Gheorghe SIMIONIUC

e-mail: gsimioniuc@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.176

 

ing. Lucian SPETCU

e-mail: lspetcu@eed.usv.ro

 

ing. Iulian CHIUCHIŞAN

e-mail: iulian@eed.usv.ro

     
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE