Home
Informatii
Educatie
Cercetare
Manifestari
Documente
Admitere
Orar
[Calculatoare, Automatica si Electronica] [Electrotehnica] [Calculatoare] [Secretariat] [Consiliul Facultatii]

Departamentul de Electrotehnică

DIRECTOR DE DEPARTAMENT:  Prof.univ.dr.ing. Radu Dumitru PENTIUC

Contact:

    e-mail: radup@eed.usv.ro
    telefon: +40 230 522978, ext.166

 

Consiliul Departamentului:


Prof.univ.dr.ing.
Radu Dumitru PENTIUC


Conferentiar univ. dr. ing.
Daniela IRIMIA


Conferentiar univ. dr. ing.
Cezar Dumitru POPA

Personalul academic:

 

Profesor univ. dr. ing.
Radu Dumitru PENTIUC

Cursuri: Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor industriali, Electrotermie
e-mail: radup@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~radup
telefon: +40 230 522978, ext.166, 234

 

Profesor univ. dr. ing.
Dan Laurenţiu MILICI
Conducator de doctorat
Prodecan

Cursuri si aplicatii: Metode numerice, Traductoare, intefete si achizitii de date, Instrumentatie virtuala, Monitorizare si transmisii de date, Prelucrarea numerica a semnalelor, Sisteme de monitorizare si procesare date
e-mail: dam@eed.usv.ro, danm@usv.ro,
dam@ieee.org, dam@usm.ro
telefon: +40 230 522978, ext.104
Curriculum vitae

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Cezar Dumitru POPA

Cursuri: Staţii şi posturi de transformare, Roboţi industriali
Aplicaţii: Aparate electrice, Manipulatoare şi roboţi industriali
e-mail: cezarp@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.234, 182
Curriculum vitae

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Mariana Rodica MILICI

Cursuri şi aplicaţii: Bazele electrotehnicii I / Teoria circuitelor electrice, Simularea circuitelor electrice, Modelare si simulare, Modelarea echipamentelor electrice, Masurarea si contorizarea marimilor din instalatii si procese energetice
e-mail: mariana.milici@usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~mami
telefon: +40 755088238
Curriculum vitae

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Daniela IRIMIA

Cursuri şi aplicaţii: Electrotehnică I, Bazele electrotehnicii 2
e-mail: mind@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.235
Curriculum vitae

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Mihai RAŢĂ

Cursuri şi aplicaţii: Convertizoare statice, Structuri de sisteme de calcul
Aplicaţii: Circuite numerice şi microprocesoare
e-mail: mihair@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.167
Curriculum vitae
Laborator FIESC Convertoare si Actionari

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Elena Crenguţa BOBRIC

Cursuri si aplicatii: Transportul si distributia energiei electrice, Optimizari in energetica, Modelarea, simularea si conducerea sistemelor energetice, Dreptul proprietatii, Drept si legislatie
e-mail: crengutab@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.165, 233
Curriculum vitae

 

Conferentiar univ. dr. ing.
Gabriela RAŢĂ

Cursuri: Măsurări electrice
Cursuri şi aplicaţii: Calitatea energiei electrice, Măsurări electrice, Măsurări electronice, senzori şi traductoare
Aplicaţii: Metode numerice
e-mail: gabrielar@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.168
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Niculai BARBĂ

Cursuri şi aplicaţii: Regimuri dinamice ale maşinilor electrice, Micromaşini electrice, Convertoare electromecanice
e-mail: barba@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.184

 

Şef lucrări univ.dr. ing.
Constantin UNGUREANU

Cursuri: Surse de energie, Surse regenerabile, Sisteme de izolatie, Tehnica tensiunilor inalte, Actuatoare neconventionale
Aplicaţii: Surse de energie, Surse regenerabile, Sisteme de izolatie, Tehnica tensiunilor inalte, Actuatoare neconventionale
e-mail: costel@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.272
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ.dr.ing.
Elena-Daniela LUPU

Cursuri şi aplicaţii: Materiale electrotehnice, Convertoare electromecanice, Calculul câmpului în convertoare electromecanice, Tehnici CAD in inginerie electrica
e-mail: elenao@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.170
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ.dr.ing.
Pavel ATĂNĂSOAE

Cursuri şi aplicaţii: Instalaţii de cogenerare de medie şi mică putere, Piaţa de energie, Producerea energiei electrice şi termice, Partea electrică a centralelor şi staţiilor
e-mail: atanasoae@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.165
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Cristina PRODAN

Cursuri si aplicaţii: Managementul proiectelor, Inventica şi design în ingineria electrică, Măsurări electrice, senzori şi traductoare
e-mail: cristinap@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.184
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Ciprian AFANASOV

Cursuri: Acţionări electrice, Reglarea vitezei sistemelor de acţionare electrică, Comanda sistemelor de acţionare electrică cu motoare asincrone
Aplicaţii: Acţionări electrice, Reglarea vitezei sistemelor de acţionare electrică, Comanda sistemelor de acţionare electrică cu motoare asincrone, Maşini şi acţionări electrice, Electrotehnică şi maşini electrice, Metode numerice
e-mail: aciprian@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.167
Curriculum vitae

 

Şef lucrări univ. dr. ing.
Valentin VLAD

Aplicaţii: Sisteme flexibile de productie, Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
e-mail: vladv@eed.usv.ro
web:
www.eed.usv.ro/~vladv
Curriculum vitae

 

Sef lucrari univ. dr. ing. (supl.)
Alexandru MIRON

Cursuri si Aplicatii:  Automatizari si Protectii prin Relee, Protectii numerice in energetica.
e-mail: amiron@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.165
Curriculum vitae

 

Asistent univ. dr. ing. (supl.)
Eugen HOPULELE

Aplicaţii:  Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice, Partea electrică a centralelor şi staţiilor, Staţii şi posturi de transformare, Metode şi procedee tehnologice/Tehnologia materialelor, Electrotehnică.
e-mail: eugenh@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.165
Curriculum vitae

     
     

Personalul didactic auxiliar:

 

ing. Dan GEORGESCU

e-mail: dangrig@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.183

 

ing. Ilie NIŢAN

e-mail: nitan@eed.usv.ro
telefon: +40 230 522978, ext.270

 

tehnician
Gheorghe PENTIUC

 
 

ipv6 ready  

Home | Informatii | Educatie | Cercetare | Manifestari | Documente | Admitere | Cautare | Orar

©1997-2010 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universitatii nr.13, 720229 Suceava, România, Tel/Fax: +40 230 524801, secretariat@eed.usv.ro
Site actualizat pe:  22 decembrie 2014

Parteneri:

Suceava University Cisco Academy
dcti.usv.ro
Radio USV - LIVE